รับสมัครศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน การศึกษา 2563

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาพืชสวน การศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.mju.ac.th/

โรงงานปลูกพืชระบบปิด อนาคตเกษตรรับโลกร้อน

ผลงานวิจัยจากคณาจารย์หลักสูตรปริญญาโทพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2562 ติดตามอ่านได้ตามลิงค์ด้านล่าง โรงงานปลูกพืชระบบปิด อนาคตเกษตรรับโลกร้อน  

รับสมัครศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปีการศึกษา 2562

รับสมัครศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวนประจำปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์ ระบบรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้http://www.grad.mju.ac.th/apply/ กำหนดการ รอบที่ 2 สมัครผ่านไปรษณีย์                     วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต      วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง               …

การแปรรูปอาหารโดยเครื่อง Spray Dry

เลยออกไปจากขอบเขตของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวก็เป็น Food Science  แม้จะไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน แต่เราก็มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้ วันนี้เลยพานักศึกษาไปชมเครื่องแปรรูปน้ำลำไยให้เป็นผงพร้อมชมดื่ม โดยใช้เครื่อง Spray dry ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ จากหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ดร. ชุติมา นำชมเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แต่พวกเราไม่ค่อยมีเวลา จึงได้ตรงดิ่งไปที่เจ้าเครื่อง Spary dry ยี่ห้อ Buchi ทันที เครื่องนี้เป็น Lab-scale มีความสามารถแปรรูปน้ำผลไม้ให้เป็นผงแห้งพร้อมชงดื่ม…

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อวัดปริมาณผลผลิตสตรอเบอร์รี่บนสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่ายกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อระบุโรคและชนิดของวัชพืชจากภาพถ่าย หรือการวิเคราะห์ภาพถ่ายผลผลิตบนต้นพืชเพื่อให้เครื่องจักรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเมื่อปีที่ผ่านมาทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติชุนบุก (Chungbuk National University) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติชังนัม (Chungnam National University) ประเทศเกาหลี ก็ได้เผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนาระบบประมาณการณ์ผลผลิตสตรอเบอร์รี่จากภาพถ่ายของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนออกมาด้วย สมมุติฐานหลักของงานวิจัยนี้คือระยะห่างระหว่างเมล็ดสตรอเบอร์รี่น่าจะมีความสัมพันธ์กับปริมาตรของผลสตรอเบอร์รี่ ทีมวิจัยจึงมีแนวทางในหาวิธีระบุตำแหน่งเมล็ดสตรอเบอร์รี่ที่ติดอยู่บนผลก่อน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างเมล็ดแล้วนำไปหาความสัมพันธ์กับปริมาตรของผลผลิตสตรอเบอร์รี่ ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของงานนี้มีอยู่สองส่วนหลัก ส่วนแรกคือผลสตรอเบอร์รี่ในแต่ละระยะการพัฒนานั้นมีขนาด และค่าระยะห่างระหว่างเมล็ดไม่เท่ากัน โดยค่าเหล่านี้จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลา และส่วนที่สองคือเรื่องของการระบุตำแหน่งของเมล็ดสตรอเบอร์รี่ให้ได้อย่างแม่นยำโดยการตัดสัญญาณรบกวน เช่น แสงสะท้อนบนผิวของภาพฉากหลังออก จากการทดลองทีมวิจัยพบว่าการปรับเปลี่ยนโทนและค่าสีต่างๆของภาพสามารถลดสัญญาณรบกวนจากฉากหลังลงได้ จากนั้นจึงทำการระบุระยะห่างระหว่างเมล็ดโดยการเปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ เมล็ดของสตรอเบอร์รี่จะถูกแทนที่ด้วยจุดสีขาว แล้วทำการวัดค่าระยะห่างระหว่างจุดสีขาวทั้ง ด้านกว้าง…

พืชสวน ป. โท เรียนรู้นอกชั้นเรียน

ส้มเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผลไม้ที่ผู้สอนในรายวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวชอบยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่า เป็นพืชที่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครบถ้วนกระบวนการมากที่สุดแม้จะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศก็ตาม ทำไมหรือคะ? เพราะส้มเป็นผลไม้ชนิดเดียวในประเทศที่มีการ คัด ล้าง เคลือบผิว ติดสติกเกอร์ และคัดเกรดแยกเป็นชั้นคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน ก่อนที่จะส่งให้ผู้รับซื้อนำไปจำหน่ายทั่วประเทศ   กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวต่างๆ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้อยู่ได้นานขึ้น ผลผลิตที่ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จะมีเกรดและคุณภาพเหมาะสมสำหรับการจำหน่าย ซึ่งตามปกติขั้นตอนการจัดการต่างๆเหล่านี้ จะเพิ่มต้นทุนการผลิตและมักจะดำเนินการเฉพาะกับผลไม้ที่มีการส่งออกเป็นหลัก แต่ดังที่กล่าวในเบื้องต้นการจัดการส้มเพื่อจำหน่ายในประเทศ ก็มีการดำเนินการที่ใกล้เคียงและไม่แตกต่างจากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกแต่อย่างใด สอนในชั้นเรียนเฉยๆ นักศึกษาอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจน วันนี้เลยได้โอกาสดี พานักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน ที่ลงเรียนวิชาสรีรวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนขั้นสูง เข้าศึกษาดูงานโรงงานเคลือบผิวส้ม (โรงแว็กซ์) ที่โรงคัดส้มห้วยบง…

5 เทรนด์สำคัญของเทคโนโลยีด้านการเกษตรในปี 2018

Future Today Institute สถาบันด้านการศึกษาอนาคตศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานประจำปี 2018 ซึ่งมีการรายงานเทรนด์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่สำคัญในปีที่ผ่านมา 5 เทรนด์ดังนี้ 1. โรงงานผลิตพืชและฟาร์มขนาดเล็กในเขตเมือง (Indoor and Outdoor Plant Factories and Microfarms) สภาพอากาศที่แปรปรวนของโลกทำให้การผลิตพืชแบบดั้งเดิมเป็นไปด้วยความยากลำบาก โรงงานผลิตพืชคือระบบการปลูกพืชในร่ม ที่ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้แม้ในภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและยากต่อการคาดการณ์ ในประเทศญี่ปุ่นมีโรงงานผลิตพืชมากกว่า 200 แห่ง หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในเขตคาเมโอกะ จังหวัดเกียวโต โรงงานผลิตพืชที่นี่ดำเนินกิจการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์ภายใต้แสงไฟเทียมเพื่อเลี้ยงคนในท้องถิ่น ผักกาดหอมจากที่นี่ใช้เวลาปลูกเพียง 40 วันก่อนจะสามารถส่งขายในซุปเปอร์มาร์เกตทั่วประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองวิทยาศาสตร์ในเขตคันไซ…